Jakość

Głównym celem działalności naszej firmy jest projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż zagęszczonych soków owocowych i fermentowanych napojów winiarskich,  prowadzone w sposób konkurencyjny, przy zapewnieniu najlepszej jakości produkowanych wyrobów.

Powyższe idee realizujemy poprzez:

  • Zaangażowanie pracowników w produkcję wyrobów spełniających wymagania klienta.
  • Nawiązanie z klientem stosunków partnerskich, polegających na spełnieniu oczekiwań i wymagań.
  • Odpowiedni dobór i kontrola wiarygodności dostawców i ich produktów i usług.
  • Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom.
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań. 

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest doskonalenie poziomu produkowanych wyrobów oraz pozytywny wynik ekonomiczny. 

Warwin S.A.-Warka w ostatnich 11 latach zdobył 48 medali Ogólnopolskich Konkursów Winiarskich organizowanych przez Krajową Radę Winiarstwa i Miodosytnictwa. 

Podstawowym założeniem Programu „Biała Lista” jest budowanie dobrych relacji gospodarczych opartych na zaufaniu. W Polsce tworzono wiele tzw. „czarnych list”, na których umieszczano nierzetelnych przedsiębiorców. Potrzebna była „biała lista”, promująca solidne firmy kreujące pozytywny wizerunek dobrych polskich przedsiębiorstw. Tworząc Program inicjatorzy wskazali na priorytetowe znaczenie stosowania i propagowania zasad etyki w biznesie, a w szczególności: terminowego regulowania zobowiązań wobec partnerów, pracowników i instytucji państwowych, przestrzegania praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji oraz dbałość o środowisko naturalne. 

Skład Kapituły Programu BIAŁA LISTA: Jarosław Kalinowski prezes PSL, b. wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi; prof. Cezary Banasiński prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Krzysztof Heller podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Irena Herbst podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; prof. Jerzy Jaskiernia przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD; Kazimierz Kutz wicemarszałek Senatu RP oraz Stanisław Żelechowski, Tadeusz Zając, Grzegorz Wójtowicz, Aleksandra Wiktorow, Eugenia Tymieniecka, Andrzej Szukalski, Andrzej Szeląg, ,Marek Sawicki, Ryszard Pazura, Władysław Padło, Elżbieta Ostrowska, Małgorzata Okońska-Zaremba, Jan Monkiewicz, Krzysztof Markowski, Katarzyna Marczyńska, Michał Machlejd, Jan Król, Józef Kozioł, Witold Koziński, Krzysztof Kokot, Czesław Jermanowski, Wojciech Henrykowski, Stanisław Dobrzyński, Elżbieta Chojna-Duch, Jerzy Bartnik. 

Rzetelność, uczciwość oraz terminowość w kontaktach z Partnerami zaowocowała przyznaniem przedsiębiorstwu dwukrotnie Ogólnopolskiego Tytułu Promocyjnego:

Nasze doświadczenie poparte jest wieloma wyróżnieniami. Warwin ma na swoim koncie nie jedną nagrodę zdobytą w konkursach winiarskich. Przedstawiamy wyroby nagrodzone złotymi i srebrnymi medalami: