Projekty UE – PROW 2014 – 2020 w realizacji:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu uruchomienie produkcji soków owocowych.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku operacji nastąpi poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez wzrost wartości dodanej uzyskanej w wyniku uruchomienia produkcji soków.