Projekty UE – PROW 2014 – 2020 zrealizowane:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu usprawnienie procesów produkcji , wdrożenie innowacyjności procesowej oraz wykorzystanie energii słonecznej .

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 4.2

W wyniku operacji nastąpi poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez unowocześnienie bazy maszynowej i procesowej, a przez to wzrost zdolności przetwórczej przedsiębiorstwa.

Wartość uzyskanego dofinansowania
7 003 612,50 PLN .

Projekty UE – PROW 2014 – 2020 zrealizowane:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu uruchomienie produkcji soków owocowych.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku operacji nastąpi poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez wzrost wartości dodanej uzyskanej w wyniku uruchomienia produkcji soków.

Wartość uzyskanego dofinansowania
2 990 982,50 PLN .